PRZESTRZEŃ
SZEROKO OTWARTA
NA CZŁOWIEKA

Jeśli zlikwidujemy fizyczne bariery pomiędzy dwiema osobami, przepływ informacji, wiedzy i emocji między nimi będzie prostszy. Meble w przestrzeni publicznej często niestety stanowią taką przeszkodę. Zmiany, jakim poddaliśmy naszą ofertę, modyfikując lub tworząc od podstaw niektóre bryły w kolekcjach AIRES i TUK, pozwalają na modelowanie nowego typu interakcji. Ławki w obu rodzinach są w istocie poszerzonymi fotelami, co staje się społecznym katalizatorem reakcji. Siedzenie obok drugiego człowieka, bez żadnej bariery pomiędzy nim a nami, buduje nowy kontekst relacji – bardziej osobistą obsługę klienta, spontaniczne nawiązywanie kontaktu w przestrzeniach publicznych, wreszcie zapobiega (symbolicznemu) rozdzielaniu rodzin, pozwala na wspólne doświadczanie określonych emocji. Stolik TUK z oczywistych względów ma blat w kształcie nieregularnego sześciokąta (wszystkie meble z tej rodziny do niego nawiązują). Zróżnicowane długości boków zmieniają reguły gry; siedzenie naprzeciw siebie wymusza kompromis – znacznie wygodniejsze jest siedzenie blisko siebie, będąc zwróconymi w tym samym kierunku. To znowu wzbogaca kontekst, zachęca do nawiązania kontaktu lub uczynienia go mniej formalnym.