ZIELONE
CONTINUUM

JEST TYLKO JEDNO
ŚRODOWISKO

Oddychamy tym samym powietrzem. Pijemy tę samą wodę. Spacerujemy po tych samych miejscach. Ekologia nie jest dla nas kwestią wyboru lub spontanicznym, jednorazowym działaniem. Już w XIX wieku zarządcy naszej fabryki zdawali sobie sprawę z konieczności odpowiedzialnego zarządzania zasobami. Ekosystem, z którego pozyskujemy zasoby, jest tym samym środowiskiem, w którym funkcjonujemy my i nasi klienci. Od niemal 140 lat działamy tak, aby minimalizować straty środowiskowe oraz równoważyć stan zasobów, które pozyskujemy. Traktujemy środowisko jako całość i dbamy o nie na wielu poziomach jednocześnie, tworząc w ten sposób sprawny, autopojetyczny system interakcji z otoczeniem.

ODPOWIEDZIALNIE POZYSKIWANE
SUROWCE

Drewno i inne materiały do produkcji, takie jak m.in. sklejka czy tkaniny, pozyskujemy wyłącznie z certyfikowanych źródeł. Wymagamy od naszych dostawców, aby drewno pochodziło ze specjalnie wyselekcjonowanych partii, oznaczonych znakiem FSC® (Forest Stewardship Council), a wykorzystywane materiały obiciowe spełniały standardy OEKO-TEX.

Chcemy wspólnie z naszymi odbiorcami i partnerami zbudować świat, który zapewni przyszłym pokoleniom lepszą jakość życia. Działamy poprzez kontynuowanie koncepcji i dobrych praktyk wielu naszych poprzedników, wzbogacając je o kolejne inicjatywy.

BEZPIECZNA
PRODUKCJA 

Obie nasze fabryki dbają o odpowiedzialną utylizację odpadów poprodukcyjnych oraz minimalizowanie ich wpływu na środowisko. Część z używanych przez nas preparatów chemicznych (np. bejce, kleje, itd.) jest neutralna środowiskowo. Zachęcamy podmioty zewnętrzne do odbierania od nas części odpadów i wykorzystanie ich ponownie. Dajemy dobry przykład, wykorzystując np. pozostałości tkanin do produkcji toreb lub środków ochrony osobistej.

TRWAŁOŚĆ

Każde drzewo jest cenne. Dlatego pozyskujemy ten wyjątkowy surowiec w taki sposób, aby na miejsce każdego ściętego pnia sadzono co najmniej kilka młodych drzewek. Dbamy również o to, aby ta środowiskowa ofiara nie poszła na marne – przed rozpoczęciem produkcji wykonujemy testy wytrzymałościowe, symulujące wpływ intensywnego użytkowania przez kilka lat. Do oferty trafiają wyłącznie te modele, które rokują na wieloletnią, bezawaryjną eksploatację. Ten czas pozwala naturze odnowić zasoby, pozyskane do produkcji danego krzesła lub stołu.