Słowa są niczym.
Przestrzeń
pomiędzy nimi jest wszystkim.

Na tegorocznej edycji iSaloni w Mediolanie planowaliśmy zaprezentować szereg nowości – nie tylko produktowych. Hasło chłoń nowe formy które powstało jako motto ekspozycji, zyskało nowy kontekst. Postanowiliśmy zrealizować swoją wystawę w dynamicznej formule, gdzie samodzielnie kreujesz swoje doświadczenia z naszą ofertą. Nie potrzebujesz biletów wstępu, godzin otwarcia, programu zwiedzania. Tylko Ty i my zawieszeni w przestrzeni pomiędzy rzeczywistością, a słowami, którymi złożyliśmy wiele obietnic. Oceń sam, czy to się udało.

CHŁOŃ NOWĄ FORMĘ

TARGÓW

Scena
bardziej interesująca,
niż aktorzy.

Nasza marka powstała w czasach, gdy projektanci swoją pracą zmieniali rzeczywistość dookoła, prowokując daleko idące zmiany społeczne. To podejście towarzyszy nam od blisko 140 lat. Po dziś dzień, najbardziej interesuje nas, jaką wartość wniesie dany mebel w życie społeczności. Świat nie potrzebuje nowych mebli tak bardzo, jak nowych rozwiązań. Zobacz, co tym razem przygotowaliśmy.

CHŁOŃ NOWĄ FORMĘ…

MEBLI

Nic nie pasuje do siebie
tak dobrze, jak
przeciwieństwa.

Drewno jest piękne poprzez swoją niepowtarzalność. Rysunek drewna na konkretnym arkuszu jest zawsze oryginalny. Gdzieś na drugim biegunie jest tkanina, o jednolitym, przewidywalnym wzorze i fakturze, perfekcyjnie odtworzonym, splot do splotu. Co powstanie z połączenia tych dwóch żywiołów? Zadziwiająca harmonia, oparta na mocnym kontraście. Jak ogień i woda, białe i czarne w szachach. Każdy wolny, oba potrzebujące siebie nawzajem, by w pełni być sobą.

CHŁOŃ NOWĄ FORMĘ

WYKOŃCZEŃ

Zburzenie muru
jest jak budowanie
relacji.

Zasady proksemiki są bezlitosne. Większość mebli, ustawionych w przestrzeni, tworzy wyraźną barierę, której przekroczenie wiąże się z dyskomfortem. Dzieli ludzi na tych “stąd” i tych “z zewnątrz”. Linia lady recepcyjnej jest jak granica między dwoma państwami. Krzesła w poczekalni, zwrócone do siebie plecami, nie zachęcają do rozmowy i utrudniają kontakt. Czy można ten trend odwrócić? Oczywiście. Zobacz, jak uzupełniliśmy dwie kolekcje mebli, aby stworzyć zupełnie nowy, nastawiony “wspólnotowo” charakter interakcji w przestrzeniach publicznych.

CHŁOŃ NOWĄ FORMĘ

SPOŁECZNEGO KONTEKSTU

PRZYSIĄDŹ SIĘ

Rozwiązania dla mebli,
meble dla rozwiązań.

Estetyka i wygoda powinny być zaledwie początkiem. Meble są z nami przez większą część naszego życia, a mimo tego wielu z nas nie wymaga od nich niczego więcej. Odpowiedzi są zawarte w pytaniach. Eksperyment myślowy, nasycony pytaniami o potencjalne nowe wartości użytkowe mebli, pozwolił nam stworzyć dwie unikalne technologie, kreujące zupełnie nowe obszary zastosowań i możliwości.

CHŁOŃ NOWĄ FORMĘ

FUNKCJONALNOŚCI

Jedynym łańcuchem,
który nikogo nie krępuje,
jest łańcuch wartości.

Założenie naszej fabryki w Jasienicy w 1881 roku było podyktowane względami środowiskowymi – lokalne zasoby drewna i sposób zarządzania nimi gwarantował nie tylko ciągłość produkcji, ale także odpowiedzialne pozyskiwanie surowca. To podejście zbudowało filozofię naszej marki, która opiera się na szacunku dla ekosystemu, którego jesteśmy częścią. Wierzymy w odpowiedzialność. Czujemy się zobowiązani dbać o środowisko naturalne, jakość produktów, naszych klientów i pracowników. Traktujemy to jako przemyślaną inwestycję w jakość życia całej społeczności. Ekologia jest dla nas wielopoziomowym, złożonym pojęciem

CHŁOŃ NOWE FORMY

odpowiedzialności
środowiskowej

Czas jest przestrzenią,
która nie zna kierunku..

Wskazanie początku lub końca jakiegoś procesu jest trudne. W przypadku trendów zakupowych i projektowych jest to szczególnie widoczne. Meble, które zostały po pewnym czasie uznane za przestarzałe i niemodne, dzisiaj powracają jako nowoczesne, świeże i aktualne. W Paged Meble nazywamy to zjawisko continuum. Każdy projekt niejako nadpisuje tradycję firmy i buduje nowe konteksty interpretacji ich wartości. Żaden produkt nie jest dla nas w pełni stary lub nowy. Dzięki sporemu wkładowi pracy ludzkich rąk i unikatowości rysunku drewna nie ma też dwóch identycznych egzemplarzy danego modelu. Niemal 140 lat tradycji pozwoliło zbudować nieprzebrane wręcz zasoby projektów, które traktujemy jak najcenniejsze dziedzictwo. Tak powstał pomysł na kolekcję HERITAGE – ponowną premierę modeli, które debiutowały co najmniej 40 lat temu i konfrontację ich z wymaganiami dzisiejszego stylu życia oraz trendów wzorniczych.

CHŁOŃ NOWE FORMY

INTERPRETACJI
HISTORYCZNEJ